Header_Yehudi-Menuhin-2z9q5tezyxldtf18hgsoow

Senior Semi Final, Menuhin Competition London 2016

London Sen SemiFinalists

13 April, 10:00 – 17:45

10:00 – 10:35
Louisa Staples

10:35 – 11:10
Do Gyung Anna Im

11:10 – 11:45
Ziyu He

12:05 – 12:40
Ariel Horowitz

12:40 – 13:15
Youjin Lee

14:15 – 14:50
Yu-Ting Chen

14:50 – 15:25
Qing Yu Chen

15:40 – 16:15
Jeein Kim

16:15- 16:50
SongHa Choi

Approx. 17:15 – 17:45 Results